ឈុតបំបាត់មុន

ឈុតបំបាត់មុន

ជាមួយឡេទឹកដោះគោ គ្រួសារបៃតង និងហ្វូមលាងមុខកំរិតលេខមួយ មកពីប្រទេសថៃ អាចដោះស្រាយបញ្ហ មុនតូច មុនធំ មុនដំបូកគ្រប់ប្រភេទ។ ធានាជូនគុណភាព និងតម្លៃ ។ https://www.facebook.com/kh0105

Read More

ឈុតដោះស្រាយបញ្ហាមុន

ឈុតដោះស្រាយបញ្ហាមុន

សម្រាប់ឈុតពិសេសមួយនេះជួយដោស្រាយបញ្ហា របស់បុរស-នារី ដែលមានបញ្ហាផ្នែកជាំ សរសៃក្រហម និងអាឡែហ្សុីជាដើម ។ ធានាជូនគុណភាព និងតម្លៃ ។ https://www.facebook.com/kh0105

Read More

ឡេលាបខ្លួនGreade A គ្រួសារបៃតង

ឡេលាបខ្លួនGreade A គ្រួសារបៃតង

ឡេលាបខ្លួនKBCរូបមន្ដពិសេសជាច្រើនរួមផ្សំឡើងមកដើម្បីតម្រូវស្បែកអាសុីសម័យ100% ហើយមាន វិតាមីននឹងខឡាចេនជាប្រភេទជួយការពាកំដៅថ្ងៃបានយ៉ាងល្អហើយមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនជួយរាល់បញ្ហាស្បែកដូចជា៖ស្បែកគ្មានសំណើម ស្បែកមានសង្វា ស្បែកសមិនស្មើគ្នា ស្បែកក្រិន ឬ គ្រើម. ស្បែកខូចដោយសារប្រើផលិតផលកន្លងមក. ស្បែកប្រេះស្រកា មានសង្វា លាបឡេមិនចូឡ. ពេលបងប្អូនប្រើហើយខ្ញុំហ៊ានធានាជូនថាស្បែករបស់បងទន់ភ្លឺរលោងស្អាតតែម្ដង.... បើមិនជឿសាកល្បងប្រើទាំងអស់គ្នា. ឆាប់កម្មង់ណាប្រយត្ន័អស់ទៀតអត់ដឹងទេ លក់ដាច់ដូចចែកហ្រី https://www.facebook.com/BDRKBCCAMBODIA

Read More

K B C