+ហ្វូមលាងមុខ(ជាំ)សម្រាប់លាងសម្អាតផ្ទៃមុខធ្វើអោយស្បែកទុន ស្រស់ថ្លាដល់អ្នកដែលមានមុខជាំ ក្រហម អាចម៍រុយ។+វីធីប្រើលាងមុខជាមួយទឹកធម្មតា បន្ទាប់មកម៉ាស្សាលើស្បែកមុខរយះពេល៣នាទីរួចលាងទឹកចេញជាការស្រេច។+សារធាតុផ្សំសេរ៉ូម ទឹកឃ្មំ បន្ទាលកន្ទុយក្រពើ ប្រេងតែបៃតង។

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *