+ហ្វូមលាងមុខ(មុន)ឯកទេសលាងសម្អាតផ្ទៃមុខ ធ្វើអោយស្បែកទន់ស្រស់ថ្លាដល់អ្នកដែលមានមុខកើតមុនគ្រប់ប្រភេទ។+វីធីប្រើ៖លាងមុខជាមួយទឹកធម្មតា បន្ទាប់មកម៉ាស្សាលើស្បែកមុខរយះពេល៣នាទីរួចលាងទឹកចេញជាការស្រេច។+សារធាតុផ្សុំ សេរ៉ូម ទឹកឃ្មុំ បន្ទាលកន្ទុយក្រពើនិងព្រេងតែបៃតង។ហ្វូមលាងមុខមុនគឺជាផលិតផលល្អឯកដែលជួយកម្ចាត់មុខមុនគ្រប់ប្រភេទយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត។

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *