+ឡេលាបខ្លួនបណ្តឹងស្បែកនិងបណ្ដុះកោសិការស្បែក ការពារស្បែកមិនអោយជ្រីវជ្រួញ យារធ្លាក់ ជួយការពារស្បែកពីកម្ដៅថ្ងៃបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ជួយអោយស្បែកមានសំណើម ស ភ្លឺម៉ដ្ឋរលោង ត្រឹមរយះពេលមួយសប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះ។

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *