ឡេទឹកដោះគោ

+ឡេទឹកដោះគោមានតួនាទីជួយកាត់បន្ថយភាពចាស់ជាងវ័យពន្រឹងប្រពន្ធ័ការពារស្បែកជួយបណ្ដុះកោសិការដែលខូចអោយស្អាតដូចធម្មជាតិ100%.+សារធាតុផ្សំទឹកដោះគោដំបូងរបស់ម៉ាឡេស៊ី ដំណក់ទឹកអុកស៊ីសែន ខ្លាញ់ត្រីវិនអ៊ីប៉ា។ឡេទឹកដោះគោគឺជាផលិតផលល្អឯកដែលជួយកំចាត់មុខ មុន ជាំ អាឡែកហ្ស៊ី អាចម៍រុយ និងធ្វើអោយមុខមានសំណើមក្មេងជាងវ័យ ។