ធ្វើទីផ្សារជូនដំណាងស្រុកអង្គស្នួល

ធ្វើទីផ្សារជូនដំណាងធំខេត្តកណ្ដាល

សកម្មភាពធ្វើទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រួសារបៃតង

ញាំអាហារថ្ងៃត្រង់ជុំគ្នា

ចំណាប់អារម្មរណ៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំ

សកម្មភាពដំណើរកំសាន្តគិរីរម្យថ្ងៃទី៣០ខែ៨ឆ្នាំ២០២០

សកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាល លើជំនាញឯកទេសទៅដល់បុគ្គលិកបន្ថែម ដោយលោកគ្រូ ចន្ថា ភារ៉ា មានតួនាទីជាគ្រូបង្គោល បានចាប់ផ្តើមបណ្ដុះបណ្ដាលពីថ្ងៃទី ០៣. ០២.២០២១ ពីថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ រយៈពេលមួយខែ។ យើងរីករាយស្វាគមន៍សំរាប់តំណាង ចង់ចូលរួម ។

សម្រាប់ម៉ោងធ្វើការចាប់ពីម៉ោង ៨ព្រឹកដល់ ម៉ោង ៥ល្ងាច ក្រុមហ៊ុនគ្រួសារបៃតងទទួលបង្ហាត់បង្រៀនជំនាញលក់ ដល់តំណាង អតិថិជននិងមហាជនទូទៅ។

ទំនាក់ទំនង ផេកផ្លូវការ

https://www.facebook.com/kruosarbaitangkbc

Tel : 098 700 750/ 092 700 750 / 067 700 750

សកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាល